Card điều khiển LED Màn hình Full màu

Bộ Xử lý hình ảnh Video màn hình LED Kystar U1

Giá bán: 2.950.000 VNĐ

Card nhận Kystar G612

Giá bán: 300.000 VNĐ

Hộp Card HD-A3

Giá bán: 1.790.000 VNĐ

Card nhận HD R512

Giá bán: 300.000 VNĐ

Mạch HD D15C có Wifi

Giá bán: 990.000 VNĐ

Mạch HD C15C có Wifi

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

Mạch ST Matrix Plus

Giá bán: 650.000 VNĐ

Mạch điều khiển LED ma trận full màu, Card điều khiển Màn hình LED Full color

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG