Card điều khiển LED Màn hình

Mạch ST Matrix Plus

Giá bán: 650.000 VNĐ

CARD LS Q1 PRO

Giá bán: 565.000 VNĐ

Mạch điều khiển LED ma trận full màu, Card điều khiển Màn hình LED Full color

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG