LED MODULE (LED HẮT)

Led cụm 3 bóng tỏa 6012 màu trắng

Giá bán: 1.600 VNĐ

Led hắt cạnh module màu đỏ chóa cao 1 bóng

Giá bán: 2.500 VNĐ

Led hắt 1 bóng màu xanh lá chóa cao

Giá bán: 2.500 VNĐ

Led hắt module 1 bóng chóa cao màu vàng ấm

Giá bán: 2.400 VNĐ

Led 3 bóng 6113 SHX ánh sáng xanh lá

Giá bán: 1.200 VNĐ

Led module 3 bóng 6113 SHX màu xanh dương

Giá bán: 1.200 VNĐ

Led hắt Module 3 bóng SHX màu vàng

Giá bán: 1.100 VNĐ

Led hắt 3 bóng 6113 SHX màu trắng

Giá bán: 1.050 VNĐ

LED hắt Module 3 bóng 6112 màu đỏ 1,5w

Giá bán: 1.500 VNĐ

LED Module 3 bóng 6112 màu ấm

Giá bán: 1.200 VNĐ

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG