TUÝP LED, BÁN NGUYỆT

Tuýp LED T8 6 tấc 11w Thủy tinh đầu nhựa

Giá bán: 26.000 VNĐ

TUÝP LED THỦY TINH 1m2 - 22w

Giá bán: 27.000 VNĐ

TUÝP BÁN NGUYỆT 1m2 40W

Giá bán: 70.000 VNĐ

TUÝP LED T5 liền máng 1m2

Giá bán: 70.000 VNĐ

TUÝP LED T8 liền máng 1,2m

Giá bán: 80.000 VNĐ

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG