TUÝP LED, BÁN NGUYỆT

TUÝP BÁN NGUYỆT 1m2 40W

Giá bán: 85.000 VNĐ

TUÝP LED T5 liền máng 1m2

Giá bán: 70.000 VNĐ

TUÝP LED T8 liền máng 1,2m

Giá bán: 80.000 VNĐ

TUÝP LED THỦY TINH 1m2 - 22w

Giá bán: 35.000 VNĐ

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG