TUÝP LED, BÁN NGUYỆT

Bóng tuýp LED 1m2 mica rạng đông 36M 40W trắng

Giá bán: 185.000 VNĐ

Tuýp LED T8 6 tấc 11w Thủy tinh đầu nhựa

Giá bán: 23.000 VNĐ

TUÝP LED THỦY TINH 1m2 - 22w

Giá bán: 25.000 VNĐ

TUÝP BÁN NGUYỆT 1m2 40W

Giá bán: 68.000 VNĐ

TUÝP LED T5 liền máng 1m2

Giá bán: 70.000 VNĐ

TUÝP LED T8 liền máng 1,2m

Giá bán: 80.000 VNĐ

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG