DOWNLOAD

Bảng Báo Giá LED tháng 04 – 2019 Download
Bảng Báo Giá LED tháng 01 – 2019 Download
Bảng Báo Giá LED tháng 10 – 2018 Download
TÊN PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN DOWNLOAD
Phần mềm LED vẫy TMC Hướng dẫn Download
Phần mềm LED vẫy TMC (phiên bản cũ) Hướng dẫn Download
Phần mềm LED Vẫy ONELED V3.1.3.2 Hướng dẫn Download
Phần mềm ONE Full Lite Hướng dẫn Download
Phần mềm ONE Full Fast Hướng dẫn Download
Phần mềm ONE Full Pro 2018 Hướng dẫn Download
Phần mềm LED FullMini 5.0 (LED Sign) Hướng dẫn Download
Phần mềm LED FullMini X (LED Sign) Hướng dẫn Download
Phần mềm BX LEDShow 2018 Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại Phần mềm BX LEDShow 2018 Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại  hệ điều hành Android Phần mềm BX LEDShow 2018 Hướng dẫn Download
Phần mềm BX LEDShow 2015 (Dùng cho Card BX, 5 Q full…) Hướng dẫn Download
Phần mềm BX LEDShow 2017 (Dùng cho Card BX, DX, 6Q full…) Hướng dẫn Download
LED MPLAYER 2.0.3 (Card Q1 plus) Hướng dẫn Download
LED PLAYER 6.1.5 (Card A2c, U4, T8, XC2…. Hướng dẫn Download
LED SyncPlayer Setup V1.0.4 (Card V9) Hướng dẫn Download
LED PLAYER 5.2 (phiên bản cũ) Hướng dẫn Download
HD 2016 V6.42 (Card U6B, U61, U62, W61, E62…) Hướng dẫn Download
HD 2018 V1.01 (bản cập nhật mới nhất của HD2016) Hướng dẫn Download
HD player.6.1.41.0 (Card D10, D20, D30, C10, C30…) Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển HD Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành IOS card điều khiển HD Hướng dẫn Download
Nạp mạch LED đơn 4U (Bản 6652 mới nhất) Hướng dẫn Download
Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc V4 và V5 (23/5/2018) Hướng dẫn Download
LED Build V4.18 Hướng dẫn Download
Phần mềm BX LEDShow 2017 (Dùng cho Card BX, DX, 6Q full…) Hướng dẫn Download
LED Studio V12.64 (Linsn) Hướng dẫn Download
VJ Arkaos 1.22 Hướng dẫn Download
Vmix. Pro ( trộn video) Hướng dẫn Download
Resolume Arena 5.1.4 Hướng dẫn Download
Driver cổng chuyển đổi USB – LAN 1000mbps (USB-RJ45) Hướng dẫn Download
Driver cổng chuyển đổi USB – Serial Y-105 (USB-COM) Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng) Hướng dẫn Download
Teamviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download
Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download