MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN

Mạch điều khiển led ma trận BX-6U3

Giá bán: 540.000 VNĐ

Mạch điều khiển led ma trận BX-6U2

Giá bán: 390.000 VNĐ

Mạch điều khiển led ma trận BX-6U1

Giá bán: 300.000 VNĐ

Mạch điều khiển led ma trận BX-6UT

Giá bán: 190.000 VNĐ

Mạch điều khiển led ma trận BX-6Q0

Giá bán: 490.000 VNĐ

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED HD-W62-75 WIFI

Giá bán: 530.000 VNĐ

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED HD-W60-75 WIFI

Giá bán: 315.000 VNĐ

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED HD-W63 WIFI

Giá bán: 479.000 VNĐ

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED HD-W62 WIFI

Giá bán: 320.000 VNĐ

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED HD-W60 WIFI

Giá bán: 165.000 VNĐ

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các loai mạch điều khiển led ma trận 1 màu, mạch điều khiển led ma trận 3 màu, mạch điều khiển led ma trận full màu full color, mạch điều khiển màn hình led các hãng thông dụng và các tên mạch đi kèm như:
- BX LED SHOW: BX-5UL, BX-5U0, BX-5UT, BX-5U1, BX-5U2, BX-5U3, BX-5U4, X-2UL, X-3UL, BX-6U0, BX-6U1, BX-6U2, BX-6U3, BX-6QL, BX-6Q1-75, BX-6Q2-75, BX-5A1, BX-5A2, BX-5A3, BX-5A4....
- HD HUIDU: HD-U60, HD-U61, HD-U62, HD-U63, HD-U64, HD-W60, HD-W61, HD-W62, HD-W63, HD-W64,  HD-W60-75, HD-W61-75, HD-W62-75, HD-C10, HD-C30...
- LS LISTEN: LS-AC2, LS-A4, LS-T8, LS-U4, LS-T16, LS-XC2, LS-XC4, LS-Q1-PLUS...
- ONELED: Mới trình làng 1 mạch Matrix Mini điều khiển cho LED ma trận 1 màu và 3 màu

ĐÈN LED NGỌC BẢO LONG